• Trang chủ
  • Kỷ lục - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Kỷ lục
0_20180824180811-1000-violon.jpg

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.90) Làng Then (Bắc Giang) - Ngôi làng duy nhất có truyền thống chơi vĩ cầm lâu đời nhất Việt Nam

09-11-2020

(Kỷ lục - VietKings) Làng Then, thuộc xã Thái Đào – Lạng Giang - Bắc Giang, ngôi làng duy nhất tại Việt Nam có truyền thống chơi vĩ cầm suốt gần 60 năm nay.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 12 trang (116 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ