• Trang chủ
  • Làng dệt chiếu lâu đời nhất việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Làng dệt chiếu lâu đời nhất việt nam
0_Lang-chieu-1.jpg

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.69) Làng chiếu Hới (Thái Bình) - Làng dệt chiếu lâu đời nhất Việt Nam

14-10-2020

(Kỷ lục - VietKings) Làng Hới, thuộc xã Tân Lễ huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình có nghề làm chiếu từ lâu đời. Cho đến nay, làng Hới được xem là làng nghề dệt chiếu lâu đời nhất Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ