• Trang chủ
  • Làng epecuen - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Làng epecuen
0_kyluc-vn_VietKings_Jal-Mahal-Jaipur-An-Do.jpg

7 địa điểm ngập chìm trong nước kỳ lạ trên thế giới

07-12-2018

Sau nhiều năm ngập chìm dưới nước, những địa danh dưới đây bất ngờ xuất hiện trở lại sau khi nước rút.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ