• Trang chủ
  • Làng nghề nuôi rắn lâu đời nhất việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Làng nghề nuôi rắn lâu đời nhất việt nam
0_le-mat-1.jpg

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.75) Làng Lệ Mật (Hà Nội) - Làng nghề nuôi rắn lâu đời nhất Việt Nam

14-10-2020

(Kỷ lục - VietKings) Làng Lệ Mật thuộc xã Việt Hưng, huỵện Gia Lâm, Hà Nội. Làng nổi tiếng về nghề bắt và nuôi rắn đã có từ hàng nghìn năm nay. Đây là làng nghề nuôi rắn lâu đời nhất Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ