• Trang chủ
  • Lá cờ phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lá cờ phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất
0_KY-LUC-LA-CO-PHAT-GIAO-BANG-HOA-LON-NHAT-3.JPG

(WORLDKINGS.VALUES) Những Kỷ lục Thế giới của Việt Nam (P.1) Lá cờ phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất

24-09-2018

(WORLDKINGS - VIETKINGS) Cùng điểm lại những Kỷ lục Thế giới của Việt Nam đã được Liên minh Kỷ lục Thế giới - WORLDKINGS ghi nhận từ năm 2015 đến nay.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ