• Trang chủ
  • Lâu đời - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lâu đời
0_bao-tang-cham.jpg

Điểm tin kỷ lục: Bảo tàng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thời chiến tranh Việt Nam

29-05-2020

Khánh thành năm 1919, Bảo tàng Nghệ thuật điêu khắc Chăm Đà Nẵng là bảo tàng lâu đời nhất Việt Nam. Trong thời chiến tranh Việt Nam, bảo tàng này được bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt...

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 25 trang (249 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ