• Trang chủ
  • Lò nung sử dụng mặt trời mới nhất của gosun có thể nấu chín thức ăn và đun sôi nước trong 30 phút - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lò nung sử dụng mặt trời mới nhất của gosun có thể nấu chín thức ăn và đun sôi nước trong 30 phút
0_ww.png

[WORLDKINGS] Mỗi ngày một sự kiện sáng tạo trên thế giới - Tin sáng 11.11.2017 - Lò nung sử dụng mặt trời mới nhất của GoSun có thể nấu chín thức ăn và đun sôi nước trong 30 phút.

10-11-2017

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Một trong những điều thông minh về công nghệ của GoSun là nó đều hoạt động tốt ở nhiệt độ lạnh hay nóng, miễn là nó được đặt dưới ánh sáng mặt trời.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ