• Trang chủ
  • Lươn đồng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lươn đồng
Ji_-YHZVTRY.jpg

KYLUC.TV - SỐ 15 (2019): 1.000 người leo bộ đèo Hải Vân; 50 món lươn xứ Nghệ xác lập kỷ lục Việt Nam

05-09-2019

KYLUC.TV - Bản tin Kỷ lục Việt Nam được phát sóng vào sáng thứ 6 hàng tuần, tổng kết các chuỗi kỷ lục được xác lập trong và ngoài nước.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ