• Trang chủ
  • Lương ấn đường - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lương ấn đường
39742_IMG_8485.JPG

Võ sư Lương Ấn Đường xác lập Kỷ lục cho thành tích huấn luyện và đào tạo bộ môn nghệ thuật Lân Sư Rồng nữ

28-01-2019

KYLUC.VN - Trong giai đoạn 2008-2018, Đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng Tú Anh Đường quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập kỷ lục cho 8 tiết mục nghệ thuật Lân Sư Rồng nữ. Cá nhân võ sư Lương Ấn Đường được ghi nhận là người có công đóng góp lớn cho những thành tích này.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
  • 0_mai-hoa-thung.jpg

    Kỳ nữ mai hoa thung

    21-02-2018

    Nhỏ nhất mới…10 tuổi, lớn nhất 35 tuổi, nhưng đội nữ lân sư rồng độc nhất vô nhị ở Việt Nam có tới 22 thành viên là các “kỳ nữ” không chỉ mê múa Lân Sư Rồng mà còn có thể múa Mai Hoa Thung và Lân leo cột cao từ 6 đến 10 mét.

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ