• Trang chủ
  • Lương y phải như từ mẫu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lương y phải như từ mẫu
0_CHUC-MUNG.jpg

Vinh danh ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2020)

25-02-2020

(Kỷ lục - VIETKINGS) Y đức là phẩm chất tốt đẹp của những người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Lương y phải như từ mẫu".

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
  • 0_NGAY-THAY-THUOC.jpg

    Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2019)

    27-02-2019

    (Kỷ lục - VIETKINGS) Y đức là phẩm chất tốt đẹp của những người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Lương y phải như từ mẫu".

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ