• Trang chủ
  • Lưu trữ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lưu trữ
0_224a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.123] - Svalbard Global Seed Vault (Na Uy): Kho lưu trữ hạt giống lớn nhất thế giới

22-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Svalbard Global Seed Vault, Na Uy là kho lưu trữ hạt giống lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 3 trang (22 bài)123>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ