• Trang chủ
  • Lập trình viên - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lập trình viên
0_lap-trinh.jpg

Điểm tin Kỷ lục: 15 ngôn ngữ lập trình gắn với mức lương cao nhất thế giới

09-06-2020

Go, Scala và Perl là ba ngôn ngữ lập trình gắn với các công việc được trả lương cao nhất thế giới hiện nay.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 2 trang (16 bài)12>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ