• Trang chủ
  • Lễ hội âm nhạc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lễ hội âm nhạc
0_kyluc-vn_VietKings_Top-50-le-hoi-thuong-nien-tren.jpg

[WCSA.WORLD] Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 50 lễ hội thường niên và lớn nhất trên thế giới (P.13) Lễ hội âm nhạc Bonnaroo, Mỹ.

30-08-2018

(#KỷLục-VietKings) Lễ hội âm nhạc Bonnaroo là lễ hội chịu ảnh hưởng bởi các buổi hòa nhạc rock vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970, cũng như những lễ hội Phish lớn cuối những năm 1990.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 2 của 2 trang (12 bài)Đầu<12
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ