• Trang chủ
  • Lễ hội được mong đợi nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lễ hội được mong đợi nhất thế giới
0_10_le_hoi_mua_he_dac_sac_duoc_mong_doi_nhat_the_gi.jpg

10 lễ hội mùa hè đặc sắc được mong đợi nhất thế giới

08-07-2020

Mùa hè là mùa của du lịch, lễ hội. Hãy cập nhật ngay danh sách 10 lễ hội mùa hè đặc sắc trên thế giới cho hành trình du lịch của bạn.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ