• Trang chủ
  • Lễ hội - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lễ hội
0_ron-nguoi-xem-cac-tin-do-hindu-xuyen-moc-sat-qua-n.jpg

Rợn người xem các tín đồ Hindu xuyên móc sắt qua người trong lễ hội

19-04-2016

Trong lễ hội Charak Puja, người ta làm một cây Charak từ người, bằng cách xuyên móc sắt qua người và kéo lên cao bằng sợi dây thừng để họ di chuyển quanh một cái cột.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 47 của 48 trang (475 bài)Đầu<...464748>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ