• Trang chủ
  • Lễ vu lan - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lễ vu lan
0_rrh.jpg

[Indochinakings - Đề xuất Kỷ lục - P.20] - Pchum Ben [Campuchia]: Độc đáo lễ Vu Lan dài nhất tại Đông Dương

26-09-2019

(Kỷ lục - Indochinakings) Lễ hội Pchum Pen có ý nghĩa tương tự như lễ Vu lan tại Việt Nam để người dân Campuchia cầu nguyện và bày tỏ lòng biết ơn với những bậc sinh thành.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ