• Trang chủ
  • Lịch sử nổi tiếng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lịch sử nổi tiếng
0_hoa-lo.jpg

Top 10 nhà tù lịch sử nổi tiếng nhất thế giới: Có tên nhà tù Hỏa Lò

06-10-2020

Trang Traveloompa đã gợi ý ra top 10 Nhà tù lịch sử nổi tiếng nhất thế giới. Đáng chú ý, trong danh sách này có tên nhà tù Hỏa Lò của Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ