• Trang chủ
  • Lớn nhất. hawaii - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Lớn nhất. hawaii
0_f93a861b855b6c05354a.jpg

Điểm tin kỷ lục Cá mặp trắng lớn nhất hành tinh ngoài khơi Hawaii

07-09-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Một nhóm thợ lặn đã đối mặt với con cá mập dài bằng một nửa chiếc xe bus và sống sót để kể lại.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ