• Trang chủ
  • Laika studios - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Laika studios
0_laika.jpg

Top 50 xưởng phim hoạt hình lớn trên thế giới (P.36) Laika studios (Hoa Kỳ): Xưởng phim công nghệ hóa các bộ phim hoạt hình tĩnh vật

13-10-2021

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Laika Animation Studios đã trở nên nổi tiếng nhờ sự kết hợp giữa kỹ xảo CGI và stop-motion thông qua các bộ phim của mình.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ