• Trang chủ
  • Linh trưởng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Linh trưởng
0_0fbd1438867c6f22366d.jpg

Điểm tin kỷ lục: Việt Nam có loài vượn hiếm nhất thế giới - Vượn Cao Vít

16-08-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Vượn Cao Vít là loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm trên thế giới. Thậm chí ở Việt Nam, từ thập kỷ 50 của thế kỷ trước, loài vượn này đã không được nhìn thấy và bị coi là tuyệt chủng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ