• Trang chủ
  • Ltd - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ltd
0_Trican-Well-Service-Ltd-1142021a.jpg

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 42 năm ngày thành lập của nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu - Trican Well Service Ltd. (11/04/1979 - 11/04/2021)

10-04-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Trican cung cấp các giải pháp tích hợp và sáng tạo cho khách hàng tham gia vào việc thăm dò và phát triển trữ lượng dầu và khí tự nhiên. Nhiều dịch vụ và công nghệ của Trican được cung cấp trong suốt vòng đời của giếng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 3 trang (25 bài)123>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ