• Trang chủ
  • Ltd - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ltd
0_kyluc-vn_Top-100-nha-sang-nghiep-noi-tieng-the-gio.jpg

[Top 100 nhà sáng nghiệp nổi tiếng thế giới - P70] Namihei Odaira- Hitachi Ltd.

06-09-2018

(#KỷLục-VietKings) Namihei Odaira (1874-1951) là một doanh nhân và một nhà thiện nguyện người Nhật Bản, người có công sáng lập tập đoàn Hitachi.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 3 trang (23 bài)Đầu<123>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ