• Trang chủ
  • Ltd - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Ltd
0_wallpaper-yoshi.png

Top 100 nhà sáng nghiệp nổi tiếng thế giới (P.60): Yoshisuke Aikawa- Nissan Motor Company Ltd

29-11-2016

(Vietkings)Yoshisuke Aikawa (Gisuke Ayukawa, 6/11/ 1880 – 13/ 2/ 1967) là doanh nhân, chính trị gia người Nhật, người sáng lập và là chủ tịch của Nissan Zaibatsu (tiền thân của Nissan Motor ngày nay) từ 1931 đến 1945

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 3 trang (23 bài)Đầu<123
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ