• Trang chủ
  • Máy bay lớn nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Máy bay lớn nhất
0_22a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.69] - Nhà máy Boeing Everett (Hoa Kỳ): Nhà máy lớn nhất thế giới về thể tích

04-02-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Nhà máy Boeing Everett là nhà máy lớn nhất thế giới về thể tích.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ