• Trang chủ
  • Máy bay lớn nhất - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Máy bay lớn nhất
0_Boeing.jpg

(USKings Trip.2017) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.57. Boeing - Hãng sản xuất máy bay lớn nhất Hoa Kỳ

12-10-2017

(USKings.org - Kyluc.vn) Boeing là hãng sản xuất máy bay lớn nhất tại Hoa Kỳ và trên thế giới có tổng hành dinh tại Chicago, Illinois.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 2 trang (13 bài)Đầu<12
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ