• Trang chủ
  • Máy tính thu nhỏ hoàn toàn dùng điện đầu tiên trên thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Máy tính thu nhỏ hoàn toàn dùng điện đầu tiên trên thế giới
0_27a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.173] - Casio (Nhật Bản): Công ty ra mắt máy tính thu nhỏ hoàn toàn dùng điện đầu tiên trên thế giới

03-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Casio, Nhật Bản là công ty ra mắt máy tính thu nhỏ hoàn toàn dùng điện đầu tiên trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ