• Trang chủ
  • Món ăn độc đáo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Món ăn độc đáo
0_201s.jpg

Những món ăn độc đáo của người Trung Quốc vào dịp Tết Cổ Truyền

21-01-2020

Độc đáo 9 món ăn của người Trung Quốc vào dịp Tết Cổ Truyền.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ