• Trang chủ
  • Món ngon - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Món ngon
0_119162660_134897288329654_1081125350948423615_o.jpg

[HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM VÀ ĐỀ CỬ ĐẶC SẢN - MÓN NGON VIỆT NAM 2020] Ban Thẩm định Top đến tham quan, kiểm tra chất lượng các đề cử đặc sản tại tỉnh Đồng Tháp

19-09-2020

(TOP - BEPVANG) Sau chuyến tham quan thành công tại tỉnh Bình Thuận, vừa qua Ban Thẩm định Top tiếp tục hành trình đến tham quan, kiểm tra chất lượng các đề cử đặc sản tại tỉnh Đồng Tháp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 29 trang (282 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ