• Trang chủ
  • Mường la - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mường la
0_ttxvn_le_hoi_dua_thuyen-nguoi-Thai-trang.jpg

Lễ hội đua thuyền đuôi én - đậm đặc nét văn hóa Thái cổ ở Mường Lay

20-02-2021

Lễ hội đua thuyền đuôi én hình thành từ quá trình mưu sinh trên sông nước, chế ngự thác ghềnh, sóng dữ trên dòng sông Đà và gắn với tín ngưỡng cầu mùa, cầu mưa của người Thái trắng.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ