• Trang chủ
  • Mạng 5g - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mạng 5g
0_malay-chon-ericsson-phat-trien-5G.jpg

Malaysia chọn Ericsson là đối tác xây dựng mạng 5G

15-11-2021

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Thông báo này được đưa ra khi Malaysia đặt mục tiêu triển khai kết nối 5G vào cuối năm nay và phủ sóng khoảng 80% dân số vào năm 2024.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ