• Trang chủ
  • Mặt trăng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mặt trăng
43405_q5A46euw-1024x740.jpg

Thị trường đấu giá thế giới - P12. Apollo 11 - Bản ghi việc hạ cánh trên Mặt trăng được mua với giá $ 217 vào năm 1976 được tái đấu gía và đạt mức 1,82 triệu đô la Mỹ

22-07-2019

(Kyluc.vn) - Một tập hợp các bản ghi băng video gốc của Apollo 11 Mặt trăng hạ cánh đã được mua với giá $ 217,77 tại một cuộc đấu giá thặng dư của chính phủ bởi một người trước đây NASAthực tập vào những năm 1970 đã được tái đấu giá với giá $ 1,82M.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Trang 1 của 3 trang (23 bài)123>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ