• Trang chủ
  • Mỏ đá - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mỏ đá
0_InterContinental-Shanghai-Wonderland2242021.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - P.380] - InterContinental Shanghai Wonderland (Trung Quốc): Khách sạn đầu tiên trên thế giới được xây dựng trên một mỏ đá bỏ hoang

22-04-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) InterContinental Shanghai Wonderland là khách sạn 5 sao đầu tiên trên thế giới được xây dựng ở một mỏ đá bị bỏ hoang.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ