• Trang chủ
  • Mỏ đá cẩm thạch - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mỏ đá cẩm thạch
0_112a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.75] - Danby Quarry (Mỹ): Mỏ đá cẩm thạch ngầm lớn nhất thế giới

12-02-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Danby Quarry, Mỹ là mỏ đá cẩm thạch ngầm lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ