• Trang chủ
  • Mỏ châu phi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mỏ châu phi
0_812s.jpg

[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Phi (P.37) - Đề Xuất Kỷ Lục - Mỏ Jagersfontein (Nam Phi): Mỏ nhân tạo có hố tự đào bằng tay rộng nhất thế giới

08-12-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Mỏ Jagersfontein ở Nam Phi là mỏ nhân tạo có hố tự đào bằng tay rộng nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ