• Trang chủ
  • Mỏ khí tiền hải c - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mỏ khí tiền hải c
0_gieng-khoan-61-2.jpg

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.140] Giếng khoan 61 (Mỏ khí Tiền Hải C, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình): Giếng khoan đầu tiên tại Việt Nam phát hiện ra vỉa khí có giá trị công nghiệp do các kỹ sư người Việt tự thiết kế, xây dựng đưa vào khai thác

14-08-2019

(Kỷ lục - VietKings) Giếng khoan 61 nằm trong khu vực trụ sở của chi nhánh Công ty Dầu khí Sông Hồng tại Thái Bình (xã Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình). Giếng 61 là giếng khoan đầu tiên trên cấu tạo mỏ Tiền Hải C, tại đây đã phát hiện ra vỉa khí có giá trị công nghiệp đầu tiên ở độ sâu 1.156m và cũng là giếng khoan được chính các cán bộ, kỹ sư người Việt Nam tiến hành từ thiết kế đến xây dựng đưa vào khai thác công nghiệp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ