• Trang chủ
  • Mỏ kidd - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mỏ kidd
0_191z9.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.68] - Mỏ Kidd (Canada): Mỏ sở hữu hồ nước mỏ kim loại lâu đời nhất thế giới với 2 tỷ năm tuổi

20-01-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Mỏ Kidd, Canada là mỏ sở hữu hồ nước mỏ kim loại lâu đời nhất thế giới với 2 tỷ năm tuổi.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ