• Trang chủ
  • Mực - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mực
0_1512a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.66] - Mỏ Kidd (Canada): Mỏ kim loại sâu dưới mực nước biển nhất trên thế giới

15-01-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Mỏ Kidd, Canada là mỏ kim loại sâu dưới mực nước biển nhất trên thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 3 trang (30 bài)123>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ