• Trang chủ
  • Mai hoa thung - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mai hoa thung
0_ky-luc-gia.jpg

Khám phá chân dung các kỷ lục gia thế giới mới và châu Á của Việt Nam

04-07-2019

Liên minh Kỷ lục thế giới và Hiệp hội Kỷ lục thế giới vừa chính thức xác lập thêm 5 kỷ lục thế giới mới và 2 kỷ lục châu Á cho các cá nhân và hai đơn vị sở hữu kỷ lục tại Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
  • 0_mai-hoa-thung.jpg

    Kỳ nữ mai hoa thung

    21-02-2018

    Nhỏ nhất mới…10 tuổi, lớn nhất 35 tuổi, nhưng đội nữ lân sư rồng độc nhất vô nhị ở Việt Nam có tới 22 thành viên là các “kỳ nữ” không chỉ mê múa Lân Sư Rồng mà còn có thể múa Mai Hoa Thung và Lân leo cột cao từ 6 đến 10 mét.

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ