• Trang chủ
  • Mang thai - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mang thai
0_kyluc-vn_moi-ngay-mot-phat-minh_19_phoi-nhan-tao-g.jpg

Mỗi ngày một phát minh (19): Phôi nhân tạo giúp giải mã vô sinh

13-06-2018

Các phôi chuột nhân tạo bắt chước những con chuột thực sự tốt đến nỗi khi được đặt bên trong tử cung, chúng cấy ghép và bắt đầu mang thai.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ