• Trang chủ
  • Mars - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Mars
0_V-snicker-0-5.jpg

[WORLDKINGS] Best Thế Giới – Snickers : Thanh kẹo chocolate bán chạy nhất thế giới

17-03-2020

(Kyluc.vn - Bestplus.vn) Theo trang Theo richest, Snickers chsinh là thanh kẹo chocolate hấp dẫn và bán chạy nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
VQG Phong Nha
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
THE FUTURE IS NOWI
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
VINHOME
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ