• Trang chủ
  • Maryland - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Maryland
0_kyluc-vn_VietKings_-Top-100-Vien-Nghien-cuu-Khoa-h.jpg

[Top 100 Viện Nghiên cứu Khoa học nổi tiếng thế giới]-2018 - P.72 Viện Y khoa Howard Hughes, Maryland, Hoa Kỳ

12-12-2018

(#Kỷ Lục-VietKings) Viện Y khoa Howard Hughes (HHMI) là một tổ chức nghiên cứu Y khoa phi lợi nhuận của Hoa Kỳ, có trụ sở taj Chevy Chase, Maryland. Nó được thành lập bởi nhà kinh doanh người Mỹ Howard Hughes năm 1953.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ