• Trang chủ
  • Melinda gates - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Melinda gates
0_266r.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.165] - Bill & Melinda Gates Foundation (Mỹ): Tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới

26-06-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bill & Melinda Gates Foundation, Mỹ là tổ chức từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, với tổng giá trị tài sản là 46.8 tỷ đô la Mỹ.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ