• Trang chủ
  • Michael jordan - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Michael jordan
0_New_Atlas.jpg

Giày của Michael Jordan được bán đấu giá hơn nửa triệu USD

14-08-2020

Nhiều người mong muốn có cơ hội sở hữu món đồ ngôi sao bóng rổ từng diện trong các trận đấu.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ