• Trang chủ
  • Nông nghiệp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nông nghiệp
0_tran-canh-kyluc-vn.jpg

Bộ sách khoa học nông nghiệp đầu tiên của Việt Nam ra đời như thế nào?

04-06-2019

Bộ sách nông học đầu tiên của Việt Nam hoàn thành năm Kỉ Tị 1749, tên sách là "Minh nông chiêm phả" (MNCP) tác giả là Trần Cảnh.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 5 trang (50 bài)Đầu<12345>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ