• Trang chủ
  • Nơi duy nhất có loài cua cạn lớn nhất việt nam sinh sống - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nơi duy nhất có loài cua cạn lớn nhất việt nam sinh sống
0_cua-xe-tang3.jpg

Hành trình tìm kiếm những Kỷ lục bất biến của Việt Nam (P.71) Vườn Quốc Gia Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) - Nơi duy nhất có loài cua cạn lớn nhất Việt Nam sinh sống

14-10-2020

(Kỷ lục - VietKings) Loài cua cạn có kích thước lớn nhất Việt Nam có tên là cua xe tăng. Trên thế giới, cua xe tăng phân bố rất nhiều nơi, tuy nhiên tại Việt Nam, chỉ có rừng ngập mặn thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo là nơi duy nhất cua xe tăng sinh sống.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ