• Trang chủ
  • Nơi tích lũy bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật đông nam á hiện đại và đương đại lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nơi tích lũy bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật đông nam á hiện đại và đương đại lớn nhất thế giới
0_SAM-12.jpg

(AseanRecords) Hành trình quảng bá Kỷ lục Asean - P.440. Bảo tàng nghệ thuật Singapore (SAM) - Nơi tích lũy bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật Đông Nam Á hiện đại và đương đại lớn nhất thế giới

08-01-2020

(Aseanrecords.world - Kyluc.vn) Bảo tàng nghệ thuật Singapore đã tích lũy bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật Đông Nam Á hiện đại và đương đại lớn nhất thế giới với thành phần ngày càng phát triển trong nghệ thuật đương đại quốc tế, phản ánh các hoạt động nghệ thuật trong khu vực.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ