• Trang chủ
  • Nước mắm độ đạm cao thương hiệu hạnh phúc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nước mắm độ đạm cao thương hiệu hạnh phúc
0_Hanh-trinh-Viet-Nam-San-pham-Viet-Nam-The-Best.jpg

[Hành trình Việt Nam Sản phẩm Việt Nam - The Best Of Vietnam] Đề cử 161 Thực phẩm Hạnh Phúc

14-05-2019

(BESTVIETNAM - VIETKINGS) Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Hạnh Phúc (tiền thân là DNTN CBTP Hạnh Phúc) là công ty đang nắm giữ bản quyền công nghệ sản xuất nước mắm độ đạm cao thương hiệu Hạnh Phúc.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ