• Trang chủ
  • Nước suối - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nước suối
0_VIETKINGS-Hanh-trinh-Nien-lich-34-91-nam-Nuoc.jpg

VIETKINGS – Niên lịch Việt Nam (17): 91 năm Nước suối Vĩnh Hảo – nước khoáng thiên nhiên lâu đời nhất Việt Nam.

19-05-2019

(VIETKINGS - KYLUC.VN) Nước khoáng vĩnh hảo là thương hiêu nổi tiếng và lâu đời nhất của ngành nước khoáng Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ