• Trang chủ
  • Nền tảng quản trị doanh nghiệp - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nền tảng quản trị doanh nghiệp
0_1Office-Nen-tang-quan-tri-doanh-nghiep.png

[Vietmaster - Đề xuất Kỷ lục - P.495]: 1Office - Nền tảng quản trị tổng thể doanh nghiệp 'Make in Việt Nam' đầu tiên

18-06-2020

(Vietmaster) Đây là một trong những nền tảng số Make in Việt Nam được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn giới thiệu và bảo trợ về truyền thông để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội…

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ