• Trang chủ
  • Nữ bệnh nhân ung thư lập kỷ lục bơi 4 lần không nghỉ qua eo biển manche - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Nữ bệnh nhân ung thư lập kỷ lục bơi 4 lần không nghỉ qua eo biển manche
0_benh-nhan-ung-thu1.jpg

Nữ bệnh nhân ung thư lập kỷ lục bơi 4 lần không nghỉ qua Eo biển Manche

17-09-2019

Ngày 17/9, cô Sarah Thomas, 37 tuổi, người Mỹ đã trở thành người đầu tiên trên thế giới bơi một mạch 4 lần qua Eo biển Manche nối giữa Anh và Pháp.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ